Policy och cookies

INTEGRITETSPOLICY

För kunder, leverantörer och andra intressenter
Giltig från och med 2018-05-24

Inledning

För Ital Nordic är den personliga integriteten viktig och med det följer en noggrann och seriös hantering av alla typer av personuppgifter. Ital Nordic är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som hanteras och lagras hos oss eller hos våra samarbetspartner. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Ital Nordic endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Ital Nordic sker i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller fr.o.m. den 25/5-2018.

Tillämpningsområde

Integritetspolicy är tillämplig när du köper varor från oss, samt vid marknadsföring och kundkontakter i syfte att informera och upprätthålla en affärsförbindelse med dig som kund och gäller för individer som är kunder, leverantörer eller samarbetspartner. Nedan förklarar när och varför vi samlar in och sparar personuppgifter, hur vi använder dom, hur vi säkert förvarar dem och hur länge vi sparar dina uppgifter.

Vi har en separat policy om hur vi hanterar cookies. Mer om detta hittar du under Cookiepolicyn.

Insamling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats, (registrerar och/eller loggar in på ditt konto) gör ett köp, eller söker arbete hos oss samlar vi in personuppgifter genom fullgörande av avtal och/eller samtycke. De insamlade personuppgifterna består av namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter samt information om din köp- och transaktionshistorik. Dessutom kan Ital Nordic komma att samla in teknisk data om de enheter du använder däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.

När du betalar med betal- eller kreditkort skickas du alltid vidare till våra samarbetsparters. Dibs, vid internetköp. Kortuppgifter skickas krypterade på ett säkert sätt, vi lagrar aldrig några kortuppgifter.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig används för att:

  • Göra din upplevelse hos oss personlig och tillgodose dina personliga behov.
  • Tillhandahålla anpassad information.
  • Förbättra vår webb.
  • Förbättra vår kundservice för att tillgodose ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post.
  • Leverera varor till rätt adress.
  • Fakturera och följa upp betalningar.

Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser till att:

  • Ha ett tydligt syfte.
  • Ha en rättslig grund.
  • Skydda uppgifterna.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge behov finns för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Ital Nordic rättsliga skyldigheter.

Säkerhet

Ital Nordic är de enda som äger personuppgifterna som samlas in på vår webbplats och när du på annat sätt lämnar dina personliga uppgifter till oss. Din personliga identifierbara information kommer aldrig att säljas, bytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller person i något syfte utan ditt samtycke. Detta görs enbart då det så krävs för att vi skall kunna leverera dina varor, genomföra en betalning eller uppfylla en begäran från dig.

Vi säljer eller överför inte personlig identifierbar information till utomstående parter. Detta görs enbart till betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vårt företag, webbplats och betalningar och då med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och säker. Bolag som hanterar personuppgifter för Ital Nordic räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Informationsskydd

Ital Nordic värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Endast medarbetare som skall utföra ett specifik arbete som fakturering och/eller kundservice får tillgång till personligt identifierbar information. De servrar som lagrar personligt identifierbar information lagras i en säker IT-miljö.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Under förutsättning att du inte har en pågående order eller oreglerad faktura har du rätt att, i enlighet med vad som anges i GDPR, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt att Ital Nordic skall sluta behandla och radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Kontakta i förekommande fall Ital Nordic. (Se under ”kontakta oss” längst ned på sidan.) Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Ändringar av denna integritetspolicy

Ital Nordic kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webb.

COOKIES

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som lagrar information i din webbläsare. Ital Nordic använder cookies för att öka hemsidans funktionalitet, och göra det enklare för dig som kund. Exempelvis då man handlar i webbutiken lagras orderinformation som skall underlätta vid köp.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter det. Information om hur du går tillväga kan du få av programtillverkaren. Stänger du av cookies uteblir en del av hemsidans funktionaliteter, men orderhanteringen bör inte påverkas.

Loggstatistik tillämpas på hemsidan och det betyder att ett statistiksystem har till uppgift att samla in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökande hemsidan har, var de kommer från, var på hemsidan de har varit m.m. Denna statistik ligger till grund för fortsatt arbete med att optimera hemsidans funktionalitet och prestanda vi kan dock aldrig koppla informationen till en specifik kund.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.