Köpvillkor


KÖPVILLKOR

INTEGRITETSPOLICY

COOKIES

KÖPVILLKOR

1. Om Ital Nordic AB

- Företaget har sitt säte i Henån. Företagets postadress är Granbua 221, 473 96 Henån.
- Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@italnordic.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

2. Beställning

- När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
- Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@italnordic.se.

3. Leverans

- Våra normala leveranstider är 1-4 dagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.
- Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: info@italnordic.se.

4. Priser

- Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.
- Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

5. Ångerrätt

- Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

5.1 Vid nyttjande av din ångerrätt:

- Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss info@italnordic.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
- Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
- Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.
- På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

5.2 Ångerrätten gäller inte vid:

- Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
- Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.
- Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
- Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
- Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.
- Lösnummer av tidningar eller tidskrifter.

För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

6. Reklamation och klagomål

- Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
- Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
- Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

6.1 Hur går du tillväga vid reklamation?

- Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@italnordic.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.
- Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
- Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

7. Ansvarsbegränsning

- Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.
- Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
- Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

8. Produktinformation

- Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

9. Information om Cookies

- Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

10. Ändringar till de Allmänna Villkoren

- Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

11. Tvist och lagval

- I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
- Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
- Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.


INTEGRITETSPOLICY

För kunder, leverantörer och andra intressenter
Giltig från och med 2018-05-24

Inledning

För Ital Nordic är den personliga integriteten viktig och med det följer en noggrann och seriös hantering av alla typer av personuppgifter. Ital Nordic är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som hanteras och lagras hos oss eller hos våra samarbetspartner. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Ital Nordic endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Ital Nordic sker i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller fr.o.m. den 25/5-2018.

Tillämpningsområde

Integritetspolicy är tillämplig när du köper varor från oss, samt vid marknadsföring och kundkontakter i syfte att informera och upprätthålla en affärsförbindelse med dig som kund och gäller för individer som är kunder, leverantörer eller samarbetspartner. Nedan förklarar när och varför vi samlar in och sparar personuppgifter, hur vi använder dom, hur vi säkert förvarar dem och hur länge vi sparar dina uppgifter.

Vi har en separat policy om hur vi hanterar cookies. Mer om detta hittar du under Cookiepolicyn.

Insamling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats, (registrerar och/eller loggar in på ditt konto) gör ett köp, eller söker arbete hos oss samlar vi in personuppgifter genom fullgörande av avtal och/eller samtycke. De insamlade personuppgifterna består av namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter samt information om din köp- och transaktionshistorik. Dessutom kan Ital Nordic komma att samla in teknisk data om de enheter du använder däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.

När du betalar med betal- eller kreditkort skickas du alltid vidare till våra samarbetsparters. Dibs, vid internetköp. Kortuppgifter skickas krypterade på ett säkert sätt, vi lagrar aldrig några kortuppgifter.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig används för att:

  • Göra din upplevelse hos oss personlig och tillgodose dina personliga behov.
  • Tillhandahålla anpassad information.
  • Förbättra vår webb.
  • Förbättra vår kundservice för att tillgodose ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post.
  • Leverera varor till rätt adress.
  • Fakturera och följa upp betalningar.

Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser till att:

  • Ha ett tydligt syfte.
  • Ha en rättslig grund.
  • Skydda uppgifterna.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge behov finns för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Ital Nordic rättsliga skyldigheter.

Säkerhet

Ital Nordic är de enda som äger personuppgifterna som samlas in på vår webbplats och när du på annat sätt lämnar dina personliga uppgifter till oss. Din personliga identifierbara information kommer aldrig att säljas, bytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller person i något syfte utan ditt samtycke. Detta görs enbart då det så krävs för att vi skall kunna leverera dina varor, genomföra en betalning eller uppfylla en begäran från dig.

Vi säljer eller överför inte personlig identifierbar information till utomstående parter. Detta görs enbart till betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vårt företag, webbplats och betalningar och då med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och säker. Bolag som hanterar personuppgifter för Ital Nordic räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Informationsskydd

Ital Nordic värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Endast medarbetare som skall utföra ett specifik arbete som fakturering och/eller kundservice får tillgång till personligt identifierbar information. De servrar som lagrar personligt identifierbar information lagras i en säker IT-miljö.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Under förutsättning att du inte har en pågående order eller oreglerad faktura har du rätt att, i enlighet med vad som anges i GDPR, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt att Ital Nordic skall sluta behandla och radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Kontakta i förekommande fall Ital Nordic. (Se under ”kontakta oss” längst ned på sidan.) Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Ändringar av denna integritetspolicy

Ital Nordic kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webb.

COOKIES

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som lagrar information i din webbläsare. Ital Nordic använder cookies för att öka hemsidans funktionalitet, och göra det enklare för dig som kund. Exempelvis då man handlar i webbutiken lagras orderinformation som skall underlätta vid köp.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter det. Information om hur du går tillväga kan du få av programtillverkaren. Stänger du av cookies uteblir en del av hemsidans funktionaliteter, men orderhanteringen bör inte påverkas.

Loggstatistik tillämpas på hemsidan och det betyder att ett statistiksystem har till uppgift att samla in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökande hemsidan har, var de kommer från, var på hemsidan de har varit m.m. Denna statistik ligger till grund för fortsatt arbete med att optimera hemsidans funktionalitet och prestanda vi kan dock aldrig koppla informationen till en specifik kund.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.